Leśniczówka

Pod śnieżką
Wyjątkowe miejsce w  magicznym Bukowcu.
Regulamin

Gospodarstwa Agroturystycznego- Leśniczówka pod Śnieżką

 1. W całej Leśniczówce obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Przyjazd z pupilem jest możliwy tylko przy wynajęciu obiektu na wyłączność, po wcześniejszym uzgodnieniu. Właściciel czworonoga ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które pupil ewentualnie wyrządzi.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dni przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Jest możliwość za wcześniejszym porozumieniem z właścicielem zmiany godzin meldunkowych.
 4. W godzinach 22.00- 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 5. Rezerwacji pokoi dokonuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rezerwację uważa się z potwierdzoną po wpłaceniu zadatku 30% kosztów pobytu w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji wstępnej.
 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 7. W przypadku rezerwacji niestawienie się gościa do godziny 6 rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, o ile nie ustalono inaczej.
 8. Wpłata pozostałej części zależność za pobyt powinna być uregulowana gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu.
 9. W przypadku wyjazdu przed upływem rezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od Leśniczówki, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 10. Gość nie może, bez zgody Gospodarza na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.
 11. Gość zobowiązany jest do utrzymania porządku i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za pozostawione pojazdy ani za znajdujące się w nich mienie, jak również nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstały z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 14. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo oraz szkody wyrządzone przez dzieci będące pod jego opieką.
 15. Ze względu na przepisy dotyczący ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, np. grzałki, farelki itp., nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 16. Organizacja imprez jest możliwa tylko i wyłącznie przy wynajęciu całego obiektu, po wcześniejszym ustaleniu takiego zamiaru z właścicielem.
 17. W sytuacji, gdy w obiekcie ma zostać zorganizowana impreza pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł. Kaucja pobierana jest w momencie zameldowania i zwracana przy wymeldowaniu po obejrzeniu obiektu.

 

©  Leśniczówka Pod Śnieżką